เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด


ยาที่ยังคงขาดแคลน
ที่
ชื่อสามัญทางยา
รูปแบบ
ความแรง
สาเหตุการขาดแคลน
ดำเนินการ
วันที่อัพเดทข้อมูล
(1 of 2) pp12pp แสดงผล รายการต่อหน้า
1
injection
20 G/100 ML
ผู้ผลิตไม่มียาพร้อมส่ง
อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนตำรับยา
01/12/2559
2
injection
1 MG/1 ML
ไม่ได้บอกสาเหตุ
บริษัทเลิกจำหน่าย
13/12/2560
3
ยาเม็ด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้ผลิตเพื่อสั่งซื้อยา
01/12/2559
4
injection
100 mcg
ไม่ได้บอกสาเหตุ
-
12/12/2560
5
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
6
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
7
ยาเม็ด
0.1 MG/1 CAP. OR TAB.
ไม่ได้บอกสาเหตุ
บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา ประเทศไทย จำกัด Zuellig Pharma LTD. Tel : 0 2656 9800 บริษัทแจ้งว่าเปลี่ยนสถานที่ผลิตอยู่ระหว่างดำเนินการขอแก้ไขทะเบียน
23/01/2561
8
injection
0.2 MG/1 ML
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม
13/12/2560
9
ยาเม็ด
20 MCG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการผลิต
อยู่ระหว่างการทบทวนตัดออกจากบัญชียากำพร้า
08/02/2559
10
ยาแคปซูล
40 MG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนตำรับยา และจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม
08/02/2559
11
สารละลาย (ใช้ภายนอก)
10 MG/1 ML
ผู้จำหน่ายยกเลิกการผลิต
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน
09/06/2558
12
ยาเม็ด
25 MG/1 CAP. OR TAB.
ไม่ได้บอกสาเหตุ
บริษัทโรงงานเภสัชกรรม แหลมทองการแพทย์ จำกัด เป็นผู้มีทะเบียนแต่ไม่สามารถจำหน่ายได้เนื่องจากไม่มีตัวยาสำคัญในการผลิต
13/12/2560
13
ยาน้ำแขวนตะกอน
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม และสอบถามปริมาณความต้องการใช้ต่อปี โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด มีทะเบียนแต่ไม่มีการจำหน่ายเนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อ
08/12/2560
14
dispersible tablet
for pediatric
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติคเป็นผู้มีทะเบียนแต่ไม่มีการจำหน่ายเนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อ
08/12/2560
15
injection
0.25 MG/0.5 ML
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม
13/12/2560
16
injection
ไม่ได้บอกสาเหตุ
-
12/12/2560
17
injection
ไม่ได้บอกสาเหตุ
บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด ถอนทะเบียน และยกเลิกการจำหน่าย
23/01/2561
18
injection
ยังไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการขอเอกสารประกันคุณภาพยา และอย.ประสานถึงปริมาณความต้องการใช้ต่อปี
08/02/2559
19
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการหาแหล่งจำหน่ายใหม่โดยอย.และอภ.
01/12/2559
20
oral form
ไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
อยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการจัดหายา
02/04/2557
21
oral form
ไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
อยู่ระหว่างการหาแหล่งผลิต
03/04/2557
22
oral form
2.5 mg
ไม่ได้บอกสาเหตุ
แก้ปัญหาโดยการใช้ระบบ named patient program
10/10/2557
23
injection
10 mg/ml
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งผลิต และรับฟังความเห็นจากสมาคมอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
08/02/2559
24
injection
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการจัดหายา
03/04/2557
25
oral form
50 mg
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างสอบถามปริมาณความต้องการใช้ยา
08/02/2559

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ