เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด


ยาที่ยังคงขาดแคลน
ที่
ชื่อสามัญทางยา
รูปแบบ
ความแรง
สาเหตุการขาดแคลน
ดำเนินการ
วันที่อัพเดทข้อมูล
(1 of 1) pp1pp แสดงผล รายการต่อหน้า
1
injection
20 G/100 ML
ผู้ผลิตไม่มียาพร้อมส่ง
อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนตำรับยา
01/12/2559
2
ยาเม็ด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการติดต่อกับผู้ผลิตเพื่อสั่งซื้อยา
01/12/2559
3
injection
100 mcg
ไม่ได้บอกสาเหตุ
-
10/10/2557
4
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
5
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
6
ยาเม็ด
20 MCG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการผลิต
อยู่ระหว่างการทบทวนตัดออกจากบัญชียากำพร้า
08/02/2559
7
ยาแคปซูล
40 MG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนตำรับยา และจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม
08/02/2559
8
สารละลาย (ใช้ภายนอก)
10 MG/1 ML
ผู้จำหน่ายยกเลิกการผลิต
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียน
09/06/2558
9
ยาเม็ด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
10
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
11
ยาน้ำแขวนตะกอน
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม และสอบถามปริมาณความต้องการใช้ต่อปี
08/02/2559
12
dispersible tablet
for pediatric
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตเพิ่มเติม
08/02/2559
13
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างจัดหาแหล่งผลิตร่วมกัน
08/02/2559
14
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนตำรับยากำพร้า
01/12/2559
15
injection
ยังไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
องค์การเภสัชกรรมอยู่ระหว่างการขอเอกสารประกันคุณภาพยา และอย.ประสานถึงปริมาณความต้องการใช้ต่อปี
08/02/2559
16
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการหาแหล่งจำหน่ายใหม่โดยอย.และอภ.
01/12/2559
17
oral form
ไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
อยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการจัดหายา
02/04/2557
18
oral form
ไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
อยู่ระหว่างการหาแหล่งผลิต
03/04/2557
19
oral form
2.5 mg
ไม่ได้บอกสาเหตุ
แก้ปัญหาโดยการใช้ระบบ named patient program
10/10/2557
20
injection
10 mg/ml
ไม่ได้บอกสาเหตุ
องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งผลิต และรับฟังความเห็นจากสมาคมอายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
08/02/2559
21
injection
ไม่ได้บอกสาเหตุ
อยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการจัดหายา
03/04/2557
22
oral form
50 mg
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาขึ้นทะเบียนแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างสอบถามปริมาณความต้องการใช้ยา
08/02/2559
23
injection
ไม่มีบริษัทยาใดยื่นขอขึ้นทะเบียนตำรับยา
อยู่ระหว่างการทบทวนความจำเป็นในการจัดหายา
03/04/2557
24
oral form
80 mg
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
ไม่จัดหายา เนื่องจากสามารถใช้ atenolol หรือ propranolol ทดแทนได้
10/10/2557

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ