เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด


ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

ภาพรวมแจ้งปัญหายาขาด
ที่
เพิ่มเติม
ชื่อสามัญทางยา
รูปแบบ
ความแรง
สาเหตุการขาดแคลน
สถานะการขาดแคลน
(1 of 3) pp123pp แสดงผล รายการต่อหน้า
1
oral form
500 mg
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
2
injection
20 G/100 ML
ผู้ผลิตไม่มียาพร้อมส่ง
ยาที่ยังคงขาดแคลน
3
injection
1 MG/1 ML
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
4
ยาเม็ด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
5
ยาฉีด
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
6
injection
1 mg/ml
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
7
injection
100 MG/1 AMP. OR VIAL
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
8
injection
1 g
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
9
injection
100 mcg
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
10
injection
100 MG/1 AMP. OR VIAL
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
11
injection
0.5 MG/1 AMP. OR VIAL
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
12
injection
50 MG/1 ML
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
13
injection
50 MG/1 ML
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
14
injection
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
15
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
16
ยาฉีด
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
17
ยาเม็ด
0.1 MG/1 CAP. OR TAB.
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
18
Injection
1 MG/1 AMP. OR VIAL
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
19
injection
20 MG/1 AMP. OR VIAL
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
20
ยาเม็ด
10 MG/1 CAP. OR TAB.
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
21
injection
0.2 MG/1 ML
ไม่ได้บอกสาเหตุ
ยาที่ยังคงขาดแคลน
22
ยาเม็ด
6 MG/1 CAP. OR TAB.
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
23
injection
5 MG/1 ML
-
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
24
ยาเม็ด
20 MCG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการผลิต
ยาที่ยังคงขาดแคลน
25
ยาแคปซูล
40 MG/1 CAP. OR TAB.
ผู้จำหน่ายยกเลิกการนำเข้า
ยาที่ยังคงขาดแคลน

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ