เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
เปิดรับเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียากำพร้า
อ่านทั้งหมดข่าวประชาสัมพันธ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

ขณะนี้ทางสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทำการเปิดรับเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียากำพร้า โดยท่านที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูลยาและกรอกข้อมูลลงใน

"แบบฟอร์มเสนอยาเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายการบัญชียากำพร้า" ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ 

http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/

จากนั้นส่งข้อมูลมายัง สำนักยา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลให้ท่านทราบทางเว็บไซต์เป็นลำดับถัดไป


ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ