เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข่าวประชาสัมพันธ์

(1 of 1) pp1pp แสดงผล รายการต่อหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ : 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

ขณะนี้ทางสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทำการเปิดรับเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียากำพร้า โดยท่านที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูลยาและกรอกข้อมูลลงใน

"แบบฟอร์มเสนอยาเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายการบัญชียากำพร้า" ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ 

http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/

จากนั้นส่งข้อมูลมายัง สำนักยา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลให้ท่านทราบทางเว็บไซต์เป็นลำดับถัดไป


ข่าวประชาสัมพันธ์ : 05 มิถุนายน 2558

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติคัดเลือกยา Dacarbazine inj เข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาบรรจุยาดังกล่าวเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจ่ายชดเชยเป็นเงิน ตามอัตราที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถ download แนวทางการเบิกชดเชยยาดังกล่าวได้ที่นี่ http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/


ข่าวประชาสัมพันธ์ : 01 พฤษภาคม 2557

 

 

 

 

หากประสงค์แจ้งปัญหาการขาดแคลนยา โรงพยาบาลต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกับโปรแกรมระบบยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ (Antidotes)


ข่าวประชาสัมพันธ์ : 04 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนยาฉีดสำหรับบำบัดภาวะ drug-induced dystonia เนื่องจากยังไม่สามารถจัดหายาฉีด diphenhydramine ซึ่งเป็นยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ และผู้จำหน่ายยาฉีด benztropine แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ยกเลิกการนำเข้ายาดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศปรับราคายาเพิ่มขึ้นมาก สำนักยา อย. จึงได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นควรขอความอนุเคราะห์สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พิจารณาผลิตยาฉีด diphenhydramine และขอความอนุเคราะห์องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อและสำรองยาฉีด benztropine เพื่อจำหน่ายแก่หน่วยบริการระหว่างรอสถานเสาวภา สภากาชาดไทยผลิต

...
อ่านต่อ

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ