เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)
ข้อมูลยาขาด

ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน

สถานะการขาดแคลน :
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
รหัสยา : 292xxxxxxxxxxxxxxxx
ชื่อสามัญทางยา : Benzatropine mesilate
สถานะยา : ยากำพร้า
รูปแบบ : injection
ความแรง : 1 mg/ml
สาเหตุการขาดแคลน : ไม่ได้บอกสาเหตุ
ช่องทางการจัดซื้อ :
องค์การเภสัชกรรม (GPO)
Web link : http://202.129.59.203/antidote/antidote.php
Tel : 0 2203 8000
Call center : 1648
บริษัท อี ยู ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
หมายเหตุ :
ปรับขนาดราคากลาง 1 MG /2 ML ไม่รวม Vat ราคา 233.64 บ./vial
โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด เป็นผู้ที่มีทะเบียนแต่ไม่มีการจำหน่ายเนื่องจากไม่มีการสั่งซื้อ
องค์การเภสัชกรรมนำเข้าแบบไม่มีทะเบียน
วันที่แจ้งยาขาด : 03 เมษายน 2557
วันที่อัพเดทข้อมูล : 05 กุมภาพันธ์ 2561

ดูทั้งหมด

ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ