เพื่อการแสดงผลที่เต็มประสิทธิภาพ ควรใช้ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป หรือ Chrome หรือ FireFox ดาวน์โหลด (FireFox หรือ Chrome)


ยาที่แก้ปัญหาแล้วมากที่สุด 10 รายการ

 • เปิดรับเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียากำพร้า

   

   

   

   

  ขณะนี้ทางสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ทำการเปิดรับเสนอรายการยาเข้าสู่บัญชียากำพร้า โดยท่านที่สนใจสามารถเตรียมข้อมูลยาและกรอกข้อมูลลงใน

  "แบบฟอร์มเสนอยาเพื่อขอรับการพิจารณาให้อยู่ในบัญชีรายการบัญชียากำพร้า" ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ 

  http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/

  จากนั้นส่งข้อมูลมายัง สำนักยา อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดำเนินการพิจารณา และแจ้งผลให้ท่านทราบทางเว็บไซต์เป็นลำดับถัดไป

 • แนวทางการเบิกชดเชยยา Dacarbazine inj. ที่เพิ่มเป็นชุดสิทธิประโยชน์ใหม่ของ สปสช. ปีงบประมาณ 2558

   

   

   

   

   

   

  เนื่องจากคณะอนุกรรมการคัดเลือกยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีมติคัดเลือกยา Dacarbazine inj เข้าเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พิจารณาบรรจุยาดังกล่าวเข้าเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจ่ายชดเชยเป็นเงิน ตามอัตราที่สำนักงานฯ กำหนด ทั้งนี้หน่วยบริการสามารถ download แนวทางการเบิกชดเชยยาดังกล่าวได้ที่นี่ http://drugshortages.nhso.go.th/drugshortages/download/

 • การแจ้งปัญหาการขาดแคลนยา

   

   

   

   

  หากประสงค์แจ้งปัญหาการขาดแคลนยา โรงพยาบาลต้องทำการ log in เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกับโปรแกรมระบบยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ (Antidotes)

 • การแก้ปัญหาการขาดแคลนยาฉีด benztropine

   

   

   

   

   

  ด้วยในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนยาฉีดสำหรับบำบัดภาวะ drug-induced dystonia เนื่องจากยังไม่สามารถจัดหายาฉีด diphenhydramine ซึ่งเป็นยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ และผู้จำหน่ายยาฉีด benztropine แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยได้ยกเลิกการนำเข้ายาดังกล่าว เนื่องจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต่างประเทศปรับราคายาเพิ่มขึ้นมาก สำนักยา อย. จึงได้จัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยาดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นควรขอความอนุเคราะห์สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พิจารณาผลิตยาฉีด diphenhydramine และขอความอนุเคราะห์องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อและสำรองยาฉีด benztropine เพื่อจำหน่ายแก่หน่วยบริการระหว่างรอสถานเสาวภา สภากาชาดไทยผลิต

  ...
ดูข่าวทั้งหมด

ค้นหารายการยากำพร้า/ยาขาดแคลน
ผลลัพธ์จากการค้นหา
ยาที่ยังคงขาดแคลน
ยาขาดแคลนที่มีจำหน่ายแล้ว
ยาที่ไม่ได้ขาดแคลน
ที่
ชื่อสามัญทางยา
เลขทะเบียนยา
รูปแบบ
ความแรง
(1 of 1) pppp แสดงผล รายการต่อหน้า
ไม่มีข้อมูล
ข่าวสารน่ารู้
ดาวน์โหลดทั้งหมด
คู่มือยาต้านพิษเล่ม 3
สปสช. ร่วมกับสมาคมพิษวิทยาคลินิก ได้จัดทำคู่มือยาต้านพิษเล่ม 3 ซึ่งรวบรวมข้อมูลการใช้ยาต้านพิษในโครงการ สปสช. และระบบการเบิกชดเชยยากำพร้าและยาต้านพิษผ่านโปรแกรมเบิกชดเชยยาของ สปสช. เพื่อให้หน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้อ้างอิงต่อไป
ดาวน์โหลด >> Antidotes_Vol.3.pdf
ติดต่อ IT Helpdesk : 02-141-4200
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | สถานเสาวภา สภากาชาดไทย | องค์การเภสัชกรรม | ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี | ศูนย์พิษวิทยาศิริราช
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค | สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
บัญชียาหลักแห่งชาติ | สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง 2013 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ version 1.0.0
ออกจากระบบ
ผู้ใช้ ยืนยันการออกจากระบบ